Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat

KUNTER KÖŞESİ

Prof.Dr. Nurullah KUNTER

Özgeçmişi

Prof. Nurullah Kunter 1911 yılında İstanbul'da doğdu. Yargıtay üyeliğinden emekli olduktan sonra İstanbul'da noterlik yaparken Atatürk tarafından vasiyetnamesini ölümüne kadar saklamakla görevlendirilen İsmail Sıtkı Kunter'in oğludur. 1932'de İstanbul Erkek Lisesi'ni, 1935'de İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Adalet Bakanlığı'nın isteği ile Lausanne Üniversitesi'nde yeniden lisans öğrenimi yaptıktan sonra 1940'da doktora diplomasını da aldı.

1943 yılında Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1946'da İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Usulü doçentliğine tayin edildi. 1952'de profesörlüğe yükseltildi. 1954'te aynı fakültede Ceza Hukuku ve Ceza Usul hukuku Kürsüsü profesörü oldu. 15 Kasım 1981'de yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

Eserleri

Prof.Dr. Nurullah Kunter'e Armağan

KUNTER KÖŞESİ KİTAPLIĞI

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU TASARISI

İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI

BİLDİRİLER

SORUŞTURMA

TARTIŞMALAR

KORUMA TEDBİRLERİ

YARGILAMA

KANUN YOLLARI

TARTIŞMALAR