Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat
 •  

 • SAVAŞ SUÇLARI HUKUKÇUSU VE İNSAN HAKLARI ŞAMPİYONU M. CHERIF BASSIOUNI 79'UNDA ÖLDÜ  

  MARLISE SIMONSOCT. 4,2017 tarafından kaleme alındı

  İki savaş suçları mahkemesinin kurulmasına yardım eden ve modern uluslararası ceza hukukunun babası olarak kabul edilen, Mısır asıllı -Amerikalı tanınmış hukukçu M. Ceherif Bassiouni 25 Eylülde Şikago'daki evinde öldü. 79 yaşındaydı.

  Ailesi ölüm nedeninin bir kanser türü olan çoklu miyelomdan kaynaklı komplikasyonlar olduğunu açıkladı.

  Sayın Bassiouni ( bass-ii-yuu-şeklinde telaffuz edilir) Mısır'ın önde gelen bir ailesinden olup örnek bir entelektüel, diplomat ve insan hakları aktivistinin karışarak vücut bulmuş halidir. Akademik hayatında olduğu gibi çatışma bölgelerinde suçları araştırıp ifşa etmekte de zorlanmıştır. Üniversitelerde ders verdi. Birleşmiş Milletler için çalıştı ve hükümetlere danışmanlık etti.

  Sayın Bassiouni kitaplarında, hukuk dergilerinde, seminer ve çatışma bölgelerine ilişkin raporlarında insanlığa karşı suçlar ve soy kırım da dahil olmak üzere en ağır uluslararası suçları ihtimamla tanımladı. Yasadan önceki failleri sorumlu tutacak yeni yolların şekillenmesine yardımcı oldu.

  1990’ların başında, mahkemeler kurulmadan çok önce Bosna’daki Müslüman ve Katolik kadınlara yönelik büyük boyutlardaki cinsel istismarı savaş suçu olarak ifşa etti ve Bosnalı Sırpların tecavüzü etnik temizlik uğruna, tüm toplumları kendi topraklarından atmak için bir araç olarak kullandıkları söyledi.

  Bilge ve şevkli var oluşuyla bir uluslararası avukat ve hakimler topluluğu yetiştirdi. Birleşik Devletler ve Avrupa’da enstütüler yönetip pek çok yerde ders verirken bir yandan da 35 kitap, 40 yakın düzenlenmiş cilt ve 270 den fazla makale ve hukuki inceleme yazısı rafları dolduran iş kolik bir yazardı. Ve hiç durmadı.

   

  Hepinize sevgilerimle

  John Vervaele

  UCHD Başkanı

 • M. CHERIF BASSIONI, WAR-CRIMES JURIST AND HUMAN RIGHTS CHAMPION, IS DEAD AT 79

  By MARLISE SIMONSOCT. 4, 2017

  M. Cherif Bassiouni, a renowned Egyptian-American jurist who helped found two war–crimes tribunals and was widely regarded as a godfather of modern international criminal justice, died on Sept. 25 at his home in Chicago. He was 79.

  The cause was complications of multiple myeloma, a form of cancer, his family said.

  Mr. Bassiouni (pronounced bass-ee-YOU-nee), a descendant of a prominent Egyptian family, was a mix of quintessential intellectual, diplomat and human rights activist, as comfortable in the Academy as he was investigating and denouncing crimes in conflict zones. He taught at universities, worked for the United Nations and advised governments.

  In boks, law journals, seminars and reports from conflict areas, Mr. Bassiouni elaborated on definitions of the gravest international crimes, including crimes against humanity and genocide. And he helped shape new ways to hold perpetrators accountable before the law.

  In the early 1990s, long before trials were held, he denounced the large-scale sexual abuse of Muslim and Catholic women in Bosnia as war crimes and said that Bosnian Serbs were using rape as a tool of ethnic cleansing, to drive entire communities from their land.

  With his erudition and ebullient presence, he trained a cohort of international lawyers and judges. While running institutes in the United States and Europe and teaching courses in many plaes, he was also a workaholic author whose writings cover several shelves: 35 books. close to 40 edited volumes and more than 270 essays law rewiew articles. And he never stopped.

  Warm regards to all of you,

  John Vervaele

  President of AIDP

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Applications are open for the Specialisation Course on Cases related to Financial Crime, Money Laundering, and Terrorism Financing: Patterns and Legal Issues

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Click here to download the 2017 AIDP newsletter (in English, French and Spanish).

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Please click here to download the program of the conference on "Restrictive measures in the field of terrorism: different perspectives" which will take place on Thursday, June 8, 2017 from 17.30 to 19.00 at the Grand’Chambre of the Court of Cassation in Paris.

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

  TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ'NİN KAMUOYUNA DUYURUSUDUR.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Course on Cases related to Financial Crime, Money Laundering, and Terrorism Financing

   

  Dear Sir/Madam,

   

  We are pleased to launch the course Cases related to Financial Crime, Money Laundering, and Terrorism Financing: Patterns and Legal Issuesorganized by the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, which  will be held in Siracusa, Italy, between 17 and 19 July 2017 and conducted in English.

  The course is specifically designed for international lawyers, in-house counsels and jurists dealing with cases related to international crimes before national and international jurisdictions, including crimes of a transnational nature.

  We are pleased to inform you that applications for the Course are available on our dedicated website http://internationaldefencecounsel.siracusainstitute.org/cms/index.php You are kindly requested to fill out the application form directly on the webpage. Once you have submitted your application online, you will receive a confirmation. 

  Please do not hesitate to contact the Siracusa Institute for any questions or concerns you may have at idc@siracusainstitute.org.

   

 • Conference on Restrictive measures relating to terrorism

  (Paris, 8 June 2017)

   
  Dear colleagues,

  In June 2016, we invited you to a successful event on national and European criminal law and terrorism organised by the Cour de Cassation in Paris on the eve of our annual AIDP meetings. We are pleased to announce to you that we can again invite you all to join a conference organised in the evening of Thursday 8 June 2017 at the Cour de Cassation. 
  The topic of the event is “Restrictive measures relating to terrorism” including the UN and EU measures but also the French measures will be discussed. We are honoured to introduce Judge at the European Court of Human Rights Paulo Pinto de Albuquerque and Professor Pascal Beauvais (Université de Nanterre) as the confirmed speakers.
  You will soon receive more information on the exact timing of this event. We hope to welcome you there.
   
   
  Association Internationale De Droit Pénal
   
   
 • ULUSLARARASI CEZA HUKUKU DERNEĞİ DÜNYA KONFERANSI, Terörizme Karşı Uluslararası Bir Mahkemeye Doğru, Bükreş, 16 Şubat  2017

  Uluslararası Ceza Hukuku Derneği (UCHD), Romanya ulusal grubu işbirliğiyle Bükreş, Romanya’da 16 Şubat 2017’de “Terörizme Karşı Uluslararası Bir Mahkemeye Doğru” başlıklı UCHD Dünya Konferansı’nı düzenlemektedir.

  Son on yıl boyunca uluslararası barış ve güvenliğe karşı en ciddi tehlikelerden biri olan terörizm, uluslararası gündemde büyüyen bir endişe ve devamlı bir başlık olmuştur. Son olaylar, terörist olgusunda, bunun yanı sıra terörist saldırıların sıklığı ve vahşetindeki büyümede artış olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda uluslararası toplumun bir bütün olarak dâhil olmasına ve eyleminin artışına ihtiyaç duyulmaktadır. 2015’te Romanya ve İspanya, terörist eylemleri cezalandırmayı hedefleyen uluslararası bir mahkemenin kurulması ihtimali üzerine bir düşünme süreci başlatmıştır. Bu girişimin altındaki temel mantık, küresel eylem gerektiren terörizm gibi küresel bir tehdite, uluslararası ceza hukukunun sağladığı hukuki araçlarla cevap verilmesi düşüncesidir. Rumen-İspanyol girişimi halihazırda sivil toplumlar da dâhil uluslararası toplum içinde geniş çaplı tartışmalara yol açmıştır.

  Dünya Konferansı’nın hedefi terörizme karşı uluslararası bir ceza mahkemesi kurulması üzerine bakış açılarının değişimine katkı sağlamaktır. Bu amaçla, konferans birçok ülkeden akademisyen ve avukatlarla birlikte tartışma ortamı üretmeyi hedeflemektedir.

  Lütfen Program’ı okumak için buraya tıklayınız.

   

 • Uluslararası Ceza Adaleti Üzerine Genç Savcılar İçin İkinci Uzmanlık Kursu

   

  Uluslararası Ceza Adaleti Üzerine Genç Savcılar İçin İkinci Uzmanlık ve Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kursu için başvuruları başlatmaktan memnuniyet duyarız. Uzmanlık Kursu 3-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Siraküza, İtalya’da düzenlenecektir.

   

  Uzmanlık Kursu, Siraküza Uluslararası Ceza Adaleti ve İnsan Hakları Enstitüsü (Uluslararası Ceza Bilimleri İleri Çalışmalar Enstitüsü- ISISC Onlus’un yeni ismi), Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) tarafından ve Uluslararası Ceza Hukuku Derneği (AIDP) ile Ulusal Savcılar Genel Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün (NAGTRI) desteği ve işbirliğiyle geliştirilmiştir.

  Daha fazla bilgi için lütfen yeni Siraküza Enstitüsü web sitesini (www.siracusainstitute.org) ziyaret ediniz. Burada Başvuru İsteği, Geçici Kurs Gündemi ve diğer bilgileri bulabilirsiniz. Başvurular için son gün 31 Mart 2017’dir.

   

   

   

   

 • TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMASIDIR

   

  Anayasasının ikinci maddesinde  nitelikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “...insan haklarına saygılı...”, “...demokratik...”, “...laik...”, “...sosyal bir hukuk devleti...” olarak    tanımlanmıştır.

  Bu niteliklerin yaşama geçirilebilmesi için, TBMM tarafından kullanılan yasama yetkisinin “devredilemeyeceği”, yürütme yetkisinin “Anayasa ve kanunlara uygun olarak” yerine getirileceği ve yargı yetkisinin “bağımsız mahkemelerce” kullanılacağı hükümlerine yer verilerek, kamusal gücün tek elde toplanmasını önlemek amacı ile kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir.

   

  Bütün bu ilkelerin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini hiç bir kişi ve kuruma gönül borcu duymaksızın, özgürce ve güvenlik içerisinde kullanabilmeleri amacına yönelik olduğu kuşkusuzdur.

  Toplumun bir arada barış ve güvenlik içinde yaşamasının güvencesini oluşturan Anayasa, sadece kurucu prensipleri belirlemekle yetinmemiş, temel hak ve hürriyetleri tek tek sayarak, kullanılması ve sınırlanmasının hangi ilkelere dayalı olarak ve nasıl yapılabileceğini de açıkça düzenlemiş, onbirinci maddesi ile Anayasa hükümlerinin “...yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları” olduğunu açıkça belirtmiştir.

  Metnin tamamı için tıklayınız. 

   

   

 • GENEL KURUL SONUCU VE GÖREV DAĞILIMI

  Türk Ceza Hukuku Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 21.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş ve oluşan Yönetim Kurulu tarafından 08.01.2016 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, aşağıdaki gibi görev dağılımı yapılmıştır:

   

  ASİL ÜYELER:

  Av. Hasan Fehmi Demir (Dernek Başkanı), Av. Mehmet İpek (Genel Sekreter), Av. Salih Oktar (Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt (Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Barış Erman (Genel Sekreter Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar (Genel Sekreter Yardımcısı), Prof. Dr. Duygun Yarsuvat (Üye), Prof. Dr. A. Köksal Bayraktar (Üye), Yrd. Doç. Dr. Güçlü Akyürek (Üye), Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç (Üye), 
   
  YEDEK ÜYELER:

  Av. Mehmet Oral, Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal, Av. Kazım Yiğit Akalın (Sayman), Yrd. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz, Yrd. Doç. Dr. Murat Önok, Yrd. Doç. Dr. Mualla Buket Soygüt Arslan
   

  Türk Ceza Hukuku Derneği

  Yönetim Kurulu